Menu

Onmisbare Vrienden

De lezer gegroet,

Als u zo ronddwaalt door deze site en hopelijk ook het Kerkje bezoekt, zal het u duidelijk zijn dat al dit schoons niet kan voortleven zonder uw hulp.
Zeker nu de overheid zich drastisch terugtrekt uit het cultuur-landschap.

Uw bijdrage, hoe bescheiden ook, stellen wij zeer op prijs!

Een vriendenbijdrage kunt u overmaken op bankrekening:

NL 21 RABO 0105 1016 99 t.n.v. Stichting Het Kerkje van Persingen.

Wilt u iets doen voor Het Kerkje, in geld of natura, en/of een persoonlijk gesprek daarover hebben, dan vragen wij u contact op te nemen met de voorzitter van het bestuur. 06-52668449

Stichting Het Kerkje van Persingen is erkend als Culturele Algemeen Nut Beoogende Instelling (ANBI). Fiscaal nummer: 802560374. Een vijfjarige donatie is 125% fiscaal aftrekbaar zonder drempel. Neem u daartoe contact op met de penningmeester. kerkjevanpersingen@kpnmail.nl