Menu

Contact en gegevens

Persingen ganzen

(Foto:  Bendiks Westerink, Heteren  – www.bendiks.nl)

Het Kerkje staat aan de Persingensestraat 7, 6575 JA  Persingen (dit is geen postadres)

Algemeen informatienummer:  06-52668449 of 024-6635975

Email: kerkjevanpersingenhm@gmail.com

Secretariaat: De Geest 35   6573DP Beek-Ubbergen

De Kerk is een Rijksmonument.
De Kerk, de grond waarop het staat en de parkeerplaats zijn eigendom van de Stichting.
De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41058732, is op 21 december 1993 opgericht en heeft vertegenwoordigers in het Bestuur namens: De Stichting tot behoud van Monument en landschap.

Op vrijdag 9 september 1994 vond de officiële overdracht van beheer en exploitatie plaats van het Kerkje door de gemeente. De statuten zijn op 21 december 1998 aangepast omdat per deze datum het Kerkje en ondergrond, in eigendom overging naar de Stichting.

De Stichting Het Kerkje van Persingen is sinds 26 augustus 2000 erkend als A.N.B.I. Ingaande 1 januari 2012 zijn wij ook Cultureel erkend. Fiscaal nummer: 802560374
Vriendenbijdragen: IBAN NL 21 RABO 0105 1016 99 t.n.v. Stichting Het Kerkje van Persingen

Anbi