Menu

Rentmeesters, niet meer onder ons

Het Kerkje van Persingen: Eeuwenlang op handen gedragen.

Stemmen
Stemmen hebben geklonken
Stemmen klinken nog steeds
Stemmen die spreken van geluk
Stemmen vol verdriet
Zingende stemmen  en
stemmen in vergadering
De Koorgewelven luisteren
Stemmen


Deze pagina is een eerbetoon aan allen die op sprekende wijze hebben meegewerkt aan het in stand houden van Het Kerkje van Persingen en niet meer in ons midden zijn.
Met name en respect noemen wij:

Bart de Groot, Laren 1944 – Blaricum 2018
25 jaar voorzitter (1993-2018) van Stichting Het Kerkje van Persingen.
Hij was de drijvende kracht achter zowel de aankoop van het Kerkje, als het vele werk daarna om ervoor te zorgen dat het Kerkje in goede staat gebracht werd.
Bart was een ondernemende man met hart voor cultuur- en kunsthistorie.

  • Theo Kroes. Zoon van Theodora. Buurman en boer, gaf ons de mogelijkheid de grond en fundamenten van de Kosterij te kopen en daarmee verwierf het Kerkje bestaansrecht.
  • F. B. J. M. Janssens. Penningmeester van het bestuur. Hoofdcommissaris, Utrecht.
  • L. J. E. M. van der Kun. Secretaris van het bestuur. ADC. te Nijmegen.
  • J. van der Meulen. Rector van Persingen. Hoofdaalmoezenier, KJB Den Haag.
  • H. J. M. Barij, Rector van Persingen. Hoofdaalmoezenier 1965 – 1970. Pastoor te Odijk. Voorzitter van het bestuur.
  • Jos Hoenen. Gilwell trainer.
  • Dolf Copes. Aalmoezenier Katholieke Verkenners.
  • Piet Beke. 1922 Arnhem 2004. Tot 1973 directeur Katholieke Verkenners. Directeur 1973-1983 Scouting Nederland.
  • Wiel Tonies Bestuurslid met kwaliteitszetel namens Stg. tot behoud van Monument en Landschap Coördinator gastheren en onderhoud. 2015 – 2023