Menu

Bodemvondsten

altaar

1997
De vloer gaat open en wordt 60 cm verlaagd, het altaar verplaatst en
de vloerverwarming wordt aangelegd.

Als we de geschiedenis van het Kerkje in vogelvlucht bekijken,
dan onderscheiden we in chronologische volgorde;

Kapel van hout, 1000.
Kapel van steen, 1250.
Kerk met platte toren, 1350.
Toren verhoogd en met spits 1420.
Kerk met Gerfkamer, 1647.
Kerk als woning, 1740 – 1904.
Kerk zonder Gerfkamer, 1905 – 1997.
Kerk met Gerfkamer, 1997 –

Bij regelmatige overstromingen bleef de Kerk gespaard
maar het vloerpeil werd telkens verhoogd.
Op oudere foto’s zien we dat goed.

Tijdens de Verkenners-restauratie in 1952 is het vloerpeil 80 cm
verlaagd en in 1997 weer 60 cm.
Mede daardoor verloor het interieur zijn gedrongen karakter.

Bij deze verlaging, noodzakelijk voor de aanleg van vloerverwarming,
werd  het peil van medio 1300 bereikt.
We troffen een vloer aan van kleine bewerkte tegeltjes waaronder
grafkelders vermoed worden.

VloerDe vloer uit 1300 wordt weer zichtbaar

Helaas was wegens tijd- en geldgebrek nader onderzoek onmogelijk.
De vloer werd in 1997 zodanig afgedekt dat er  sprake is van
een “zwevende ” vloer, die een toekomstig onderzoek niet in de weg staat. 

beenderen
Al snel bij het uitgraven van de fundamenten uit 1647

werden beenderen opgegraven.
Deze zijn later met eerbied weer herbegraven
op een bijzondere plaats.

bodemvondst

Een hoop informatie kwam onder de kerkvloer vandaan.

Resten van aardewerk te dateren rond 1450.

Onderdelen van een laatmiddeleeuwse leren schoen.

Koperen duit- Gelria 1758, en oude sleutel.

Een mengelmoes aardewerk en glas.

Musketkogeltang ca 1720 en vier vuurstenen.

Deze tegeltjes zijn uit de begintijd van de Kerk ca 1300.

Waar mannen waren, daar werd gerookt.