Menu

Kerk

Het laat Gotische Kerkje dateert uit 1267 en krijgt rond 1420 haar huidige vorm.
De toren, eerst plat, werd toen verhoogd en voorzien van een ranke spits.
De dubbele rij “muizentanden” en  galmgaten  wijzen hier op.

De historicus Erik Dolne uit Breda, sterk betrokken bij het Kerkje,
heeft, bij de ingebruikname van de historisch herbouwde
Gerfkamer of Kosterij, in 1997
een boeiende lezing gehouden.

“Een vingerwijzing van God naar zijn aanwezigheid onder de mensen.”

 Op een geologische kaart zien we dat de heuvelrug, waarop Persingen ligt,
vroeger groter is geweest  en liep vanaf Nijmegen door de Ooypolder
tot het huidige Duitsland.
Het water sloeg soms land weg, maar hoogde ook op.
Er waren zeker delen die nooit onderliepen.
Men noemt zo’n kleine heuvelrug omringd door water
bestaande uit half moerasgebied en moeren, een ING.
Op zo’n verhoogde gebied groeien doorgaans bomen en struiken,
het was echter te klein voor bewoning.
De plek was zeer geschikt voor een heiligdom ,
zoals onze voorouders die in gebruik hadden.
De gehele structuur van Persingen wijst op dit fenomeen.
Het is daarom te betreuren dat tijdens de verbouwing,
geen gelegenheid is geweest voor archeologisch onderzoek
onder de Kerk.

In de loop van de 13e eeuw werd een kapel gebouwd
opgedragen aan de H. Dyonisius.
In die tijd zal ook het eerste Huys Persingen zijn verschenen.

De bebouwing strekte zich uit als een lintbebouwing
naar het westen, maar ook oostwaarts richting Thornsestraat.
Aan de zuid-oostzijde, waar het water van Het Meer
door alle tijden heen steeds de natuurlijke zuidgrens vormde,
lag het Huys Persingen.
De bloeiperiode van he dorp lag in de 15e eeuw nadat de
ringdijk rond de Ooyse polder was gesloten.
Er werd  een kade aangelegd langs Het Meer.
Zoals gezegd in deze periode krijgt het Kerkje zijn huidige vorm.

Tekening Huys persingen

Wij weten tot op de dag van vandaag niet wanneer de kapel van Persingen
werd verheven tot parochiekerk.
Toch kunnen we uit de historie van de Ooypolder en  andere Kerken
opmaken dat de  Hertog, al dan niet in overleg met
de Thornse – en Keulse Abdij, zich bezig hield
met benoemingen en dat was ongebruikelijk bij een Kapel.
In 1322 was de tiende penning voor de Kerk bepaald
op 10 penningen  en dat is veel als we kijken naar de omliggende gemeenten.
We kunnen alleen veronderstellen dat Persingen een Parochie is.

Wij weten dat pas  zeker als in de Kerk in 1457 een altaar krijgt
opgedragen aan de H. Catharina.
De bedienaar was Hermanus zoon van Theodoricus.

Bekende Pastoors zijn: Wilhelmus De Lucka 14.. – 1479.
Wolterus  Gerardi was op 25 augustus 1479,
op voordracht van Jacob van Apeltern,
Deken van de St. Martinuskerk in Utrecht,
door zijn broer Hendrik aangesteld.
Wilhelmus Brouwer van Cuijk van 1549 – 1551.
Wilhelmus van Heumen is de laatste Pastoor in 1551.

kerkje61

.

Na de rumoerige tijd rond het begin van de Reformatie,
waarbij  het Kerkje een belangrijke rol speelt,
bouwt men in 1847 de Gerfkamer aan.
De rol van  Johan de Vries is niet bekend maar zijn naam
staat wel prominent op de gevelsteen.
Daarna volgt een periode van terugval, de Kerk is verworden tot woning.
Zeer tot ongenoegen van een visitatie commissie die in 1744 opdraagt
de Kerk weer geschikt te maken voor de eredienst.
Dit gebeurd  pas 2 jaar later.
Dan weer een tijd van rust tot de Fransen komen en veel hout uit de Kerk
breken voor hun vuren en ook het baarhuisje gaat in vlammen op.
De Dominee beklaagd zich dat ook de zilveren avondsmaal-beker is verdwenen.
In 1819 verkoopt  Graaf Otto van Bylandt het Kerkje aan zijn rentmeester
A. de Fockert.
Deze richt het weer in voor  bewoning  met opslag.
Werd de bebouwing in de eeuwen daarna
door overstromingen steeds verder uitgedund,
de overstromingen van 1809 en 1820
waren zo omvangrijk dat ze de genadeklap voor het dorp waren.
Slechts de allerhoogste gelegen boerderijen bleven gespaard en
ook de restanten van Huys Persingen verdwenen.

In een kadastraal minuutplan van 1820 zien we
de kern van Persingen als een gehucht,
bestaande uit een Kerkje en een drietal boerderijhuizen.

Persingen overstroming 1809

Rond 1848 werd Gerard Hendrik van der Wedden eigenaar.

boerin 1896Foto Monumentenzorg uit 1896,
boerin kijkt naar fotograaf


In 1899 koopt H. Braam timmerman te Beek- Ubbergen
de Kerk samen met de naastgelegen Bonte Os.
Hij is voornemens de Kerk te slopen en
vangt aan met de Gerfkamer.
Het puin is afgevoerd via Het Meer naar Dordrecht.
Velen verzetten zich daartegen en het is
Burgemeester J. Dommer van Polderveld,
die met hulp de Kerk koopt in 1907, voor Fl. 500,-
Een gedenksteen aan de zuidzijde van de toren verwijst hier naar.
Merkwaardig treedt na de redding opnieuw een periode van verval in.
In 1926 teistert een enorme overstroming de polder
en als vanouds brengt men het vee naar de Kerk.

De oorlog breekt uit.
Ga naar 17 september 1944.
En  naar De Verkennerskerk.

DSCF2249

Gravure H. K. Arkstee 1733 Print Petrus Mortier Amsterdam.
Resten van Huys Persingen in 1806 door e St jansvloed verdwenen.

2e0d493a1b91dca7b41df83d0d5e2c0724d82ef9

Foto 1891

Het Kerhof als moestuin, het schip als opslagplaats,
het koor 2 woningen en een stal.
De was hang over de bessenstruiken te drogen.

Zie ook: Geschiedenis.