Menu

Rentmeesters, niet meer onder ons

Het Kerkje van Persingen: Eeuwen lang op handen gedragen.

persingen8980

Stemmen

Stemmen hebben geklonken.
Stemmen klinken nog steeds.
Stemmen die spreken van geluk.
Stemmen vol verdriet.
Zingende stemmen  en
stemmen in vergadering.
De Koorgewelven luisteren.
Stemmen.

 

Deze pagina is een eerbetoon aan allen die op sprekende wijze hebben meegewerkt aan het in stand houden van Het Kerkje van Persingen en niet meer in ons midden zijn.

Met name en respect noemen wij:

 11082c76f32f15ac61ef1765a6e4be7360d8f4d9

Baron H. F. M. van Voorst tot Voorst. Den Haag, 2 augustus 1886 – 9 juli 1971. Lt. Generaal,  Chef Staf en Lid van de Staten Generaal. Hoofdcommissaris van de Katholieke Jeugdbeweging. Voorzitter van het Kerkbestuur Persingen van 1950 – 1961.

Aalmoezenier A.J.L. Verhoeven

A.J.L. Verhoeven. 1909 – St. Michielsgestel 1962. Pastoor St. Stephanus parochie Nijmegen, Rector van Persingen. Hoofdaalmoezenier van de Katholieke Verkenners.

Pa OK

J.W.M. Rademaker. “Meester Jan.” Haarlem 24 augustus 1923 – Baarn 25 februari 2009. A.H.K.C van de Katholieke Verkenners, de drijfveer achter de actie  “Een Heitje voor een Karweitje.”  Oud- Burgemeester van Stad-Delden en Leusden, onder andere, drager van de Zilveren Vlaamse Gaai. Beschermheer van de Stichting Het Kerkje van Persingen. Ere-lid van Bestuur.

Scan.BMP-002

P.H.M. Sassen. Burgemeester van Ubbergen van 1935 – 1967. Schenker van de bronzen luidklok in 1961. Lid van bestuur 1961 – 1967. Erelid K.J.B.

Albert Delahaye

Albert Delahaye. Klimmen 18 oktober 1915 – Breda 19 januari 1987. Historicus en schrijver van het werk ” kapel der Katholieke Verkenners.”

Pastoor Gerrits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastoor W. Gerrits. Pastoor van de Hubertusparochie Ooy en Persingen. Tot 25 september 1965 aanspreekpunt voor de Rectoren.

Scan-004.BMP
Theodora, Dora Kroes. Moeder, herbergierster en boerin, woonde naast het Kerkje, sleutelbewaarster, ving de Sint Joris Hikers op en verzorgde de Kerk lange jaren samen met haar dochters.

Theo Kroes. Zoon van Theodora. Buurman en boer, gaf ons de mogelijkheid de grond en fundamenten van de Kosterij te kopen en daarmee verwierf het Kerkje bestaansrecht.

F. B. J. M. Janssens. Penningmeester van bestuur. Hoofd Commissaris, Utrecht.

L. J. E. M. van der Kun. Secretaris van bestuur. ADC. te Nijmegen.

J. van der Meulen. Rector van Persingen. Hoofdaalmoezenier, KJB Den Haag.

HKC Herman Post

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. J. Post. Hoofd Commissaris vanaf 1961. Lid van bestuur.

H. J. M. Barij Rector van Persingen. Hoofdaalmoezenier 1965 – 1970. Pastoor te Odijk. Voorzitter van bestuur.

 

 

 

 

 

 

 

 

Akela Wil van Doorn, Nijmegen.

Jos Hoenen. Gilwell trainer.

Dolf Copes. Aalmoezenier KV.

Piet Beke. HKC. KV.