Menu

Contact en gegevens

Persingen ganzen

Foto:  Met dank aan Bendiks Westerink, Heteren www.bendiks.nl 

Secretariaat:
Kapitteldijk 2
6578 JE
Leuth.

Algemeen informatie nummer:
024-6635975
Email:
kerkjevanpersingen@kpnmail.nl

 

 De Kerk,  de grond waarop het staat en de parkeerplaats
zijn eigendom van de Stichting.
De Kerk is een Rijksmonument.


De Stichting staat ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel

onder nummer 41058732

De Stichting is op 21 december 1993 opgericht
en heeft vertegenwoordigers in het Bestuur namens:
De Stichting tot behoud van Monument en landschap.
Oud leden van De Katholieke Verkenners.

Op vrijdag 9 september 1994 vond de officiële overdracht
van
beheer en exploitatie plaats
van het Kerkje door de gemeente.

De statuten zijn op 21 december 1998 aangepast
omdat per deze datum het Kerkje en ondergrond,

in eigendom overging naar de Stichting.

Anbi

De Stichting Het Kerkje van Persingen
is sinds 26 augustus 2000 erkend al A.N.B.I.
Dit staat voor;
Algemeen Nut Beoogende Instellingen.

Ingaande 1 januari 2012 zijn wij ook Cultureel erkend.
Fiscaal nummer: 802560374

 

Vriendenbijdragen:
IBAN bankrekening:
NL 21 RABO 0105101699
t.n.v. Stichting Het Kerkje van Persingen.

Het Kerkje staat aan de 
Persingensestraat 7
6575 JA
Persingen
Dit adres is geen postadres maar
voor het instellen van uw navigator
of Google Earth.